16719

Liczba obsłużonych Klientów

41704040

Wartość uruchomionych pożyczek i kredytów

1447697

Wartość składek ubezpieczeniowych

32000000

Wartość wynegocjowanych kontraktów